Metody fizjoterapii


W leczeniu stosujemy sprawdzone i uznane na świecie metody fizjoterapii oparte o zdobyte kwalifikacje krajowe i międzynarodowe oraz wieloletnią praktykę. Proponujemy bezpieczną terapię manualną skojarzoną z fizykoterapią oraz rehabilitacją ruchową. Poniżej charakterystyka poszczególnych metod:
 
>> Medycyna Ortopedyczna wg. J.Cyriaxa
 
Jedna z najlepszych metod diagnozowania i leczenia dolegliwości ortopedycznych układu ruchu. Oparta na wieloletnich badaniach naukowych. Poprzez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne fizjoterapeuta uzyskuje kompletną informację na temat problemu pacjenta – tzw. „wzorzec kliniczny”. Jest przez to w stanie dokładnie zlokalizować podrażnioną lub uszkodzoną strukturę oraz dokonać diagnozy różnicowej. Dla poszczególnych wzorców klinicznych metoda oferuje bezpośrednie, lokalne i skuteczne leczenie. Terapeuta stosuje techniki terapii manualnej, masażu poprzecznego, mobilizacji i manipulacji oraz ćwiczenia wykonywane przez pacjenta.
 
>> Ortopedyczna terapia manualna wg. Kaltenborna i Evjenth'a
 
Jest to metoda zajmująca się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji somatycznych narządu ruchu – kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Badanie i terapia opiera się o znajomość biomechaniki stawów i mięśni oraz tzw. ruchy translatoryczne (linijne). Celem terapii jest zmniejszenie bólu, zwiększenie zakresu ruchu przez działanie na tkankę kostną lub tkanki miękkie (mięśnie, nerwy), a także poprawa stabilności stawu w przypadku jego nadruchomości. Fizjoterapeuta stosuje mobilizacje i manipulacje trakcyjne oraz ślizgowe, masaż funkcyjny i poprzeczny, techniki rozluźniające mięśnie i stretchingowe oraz specjalistyczny medyczny trening terapeutyczny.
 
>> Metoda McKenzie
 
Znana również jako MDT (Mechanical Diagnosis and Therapy). Metoda mechanicznego diagnozowania i terapii zespołów bólowych kręgosłupa opracowana przez Robina McKenzie, fizjoterapeutę z Nowej Zelandii. Opiera się o szczegółowe badanie funkcjonalne pacjenta, które uwzględnia zmienność objawów bólowych, ocenę krzywizn kręgosłupa, zakresu ruchu, postawy ciała, a także zmian neurologicznych siły, czucia i odruchów. Charakterystyczną częścią badania są testy powtarzanymi ruchami, które łącznie z badaniem kwalifikują pacjenta do konkretnego zespołu klinicznego. Dla każdego z zespołów zaleca się indywidualny zestaw ćwiczeń, zwykle prostymi ruchami, które maja niwelować powstałą dysfunkcję. Jeśli to niezbędne fizjoterapeuta stosuje również techniki terapii manualnej. Metoda McKenzie wymaga od pacjenta aktywnego udziału w procesie leczenia. Kładzie bardzo duży nacisk na edukację chorego w zakresie ergonomii i przeciążeń kręgosłupa, aby zminimalizować liczbę nawrotów dolegliwości.
 
>> PNF
 
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Proprioceptywne Torowanie Nerwowo-mięśniowe). Jest to metoda fizjoterapeutyczna polegająca na przywracaniu prawidłowych wzorców ruchowych zaburzonych w wyniku urazu lub choroby. Stosuje się w niej ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo i zbliżone do czynności dnia codziennego. Jest metodą przyjazną dla pacjenta, w pełni bezbolesną i kładącą nacisk na poprawienie funkcji motorycznej. Fizjoterapeuta ćwiczy z pacjentem stosując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz wspomagające ruch i koordynację. Metoda PNF opiera się o dogłębną analizę problemu chorego co pozwala na ukierunkowane i efektywne oddziaływanie. Wykorzystuje silne odcinki ciała i umiejętności pacjenta oraz aktywizuje go do współuczestnictwa w planowaniu terapii i kontynuacji ćwiczeń w domu.
 
>> Terapia manualna punktów spustowych
 
Mięśniowo-powięziowy punkt spustowy (Myofascial Trigger Point) to miejsce maksymalnej bolesności w obrębie mięśni, ścięgien i więzadeł. Ich występowanie prowadzi do bólu, wzmożonego napięcia tkanek i słabszego krążenia krwi, a przez to do utraty funkcji i zaburzeń ruchowych. Terapia manualna punktów spustowych skupia się na zmianach w obrębie tkanki miękkiej, anatomii funkcjonalnej i diagnostyce różnicowej z wykorzystaniem palpacji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Leczenie polega na likwidacji punktów aktywnych, korekcji dysfunkcji mechanicznej oraz przywróceniu właściwego wzorca ruchowego. Dokonuje się tego przez odpowiedni ucisk i głęboki masaż, rozciąganie mięśni oraz łączenie tych technik z ruchem.
 
>> Igłoterapia sucha punktów spustowych
 
Efektywna terapia stosowana w leczeniu bólów mięśniowo-powięziowych i jako uzupełnienie terapii punktów spustowych. Używa się w niej pełnych igieł akupunkturowych o średnicy 0,3mm. Celem terapii jest precyzyjne umiejscowienie igły w punkcie spustowym lub napiętym paśmie mięśniowym. Dzięki temu na drodze odruchowej dochodzi do jego rozluźnienia i ustąpienia dolegliwości bólowych. Zabieg igłoterapii często łączy się z terapią manualną i fizykoterapią.
 
>> Kinesiotaping / Medical taping
 
Jest metodą polegającą na aplikacji na ciele elastycznego plastra o specjalnej strukturze. Jego właściwości zbliżone są do ludzkiej skóry, jest wodoodporny i przepuszczalny dla powietrza. Taping jest stosowany w terapii dolegliwości stawowych, mięśniowych. Oddziałuje również na powięź mięśniową, układ limfatyczny i nerwowy. W zależności od sposobu i miejsca aplikacji może m.in. zmniejszać ból mięśni i stawów, usuwać obrzęk po stłuczeniach i urazach, przyspieszać gojenie blizn, wspomagać pracę mięśni czy korygować niewłaściwe ustawienie stawu. Jest często stosowany w fizjoterapii sportowej oraz rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej. Jego największą zaletą jest działanie przez całą dobę, jest więc kontynuacją terapii i ćwiczeń wykonanych w gabinecie.
 
>> Taping sportowy
 
Metoda wykorzystująca plastry nierozciągliwe, sztywne. Jej celem jest korekcja, ustabilizowanie i odciążenie stawów lub mięśni. Stosowana dla ochrony stawu po urazie (np. skręceniu) i jako mechaniczny sposób zapobiegania kontuzjom (np. u siatkarzy, koszykarzy, wspinaczy). Taping sportowy często stosowany jest w rehabilitacji skręceń stawu skokowego i daje bardzo dobre efekty w połączeniu z terapią manualną wg B.Mulligana.
 
>> Terapia manualna wg. B.Mulligana
 
Jest to metoda terapeutyczna stosowana u pacjentów z dysfunkcją stawów obwodowych i kręgosłupa. Polega na połączeniu ślizgowego ruchu biernego wykonywanego przez fizjoterapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Zakłada całkowitą bezbolesność stosowanych technik, funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji i wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń ruchu terapeutycznego w celu reedukacji układu nerwowego. Terapię często łączy się z tapingiem nieelastycznym, a pacjent wykonuje indywidualnie dobranie ćwiczenia w domu, aby utrwalić efekt terapii.
 
>> Masaż tkanek głębokich
 
Jedna z najbardziej efektywnych form pracy z tkankami miękkimi w przypadku dolegliwości bólowych układu ruchu. Jego celem jest zmiana struktury mięśni oraz ograniczeń ruchomości mięśniowo-powięziowej. W przeciwieństwie do masaży klasycznych, które zwykle opracowują tkanki powierzchownie, działanie masażu głębokiego jest skierowane precyzyjnie w struktury powodujące ból. Zwiększa to znacznie efekt leczniczy zabiegu. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w bólach kręgosłupa, bólach głowy, ograniczeniach ruchomości stawów, chronicznym napięciu mięśniowym, wadach postawy, stanach pourazowych i po unieruchomieniach.
 
>> Mobilizacje powięziowe
 
Myofascial Release. Metoda fizjoterapeutyczna działająca na powięź czyli płaską, włóknistą tkankę otaczającą ciało i wnikającą w głąb niemal wszystkich narządów i mięśni. Uszkodzenie i ograniczenie w obrębie powięzi (np. zrost, blizna) mogą skutkować powstawaniem nieprawidłowych napięć nawet w dalekich obszarach ciała, powodując kompresję w stawach, ucisk naczyń i nerwów oraz nieprawidłową pracę mięśni. Poprzez wywiad i badanie funkcjonalne oraz palpacyjne badanie przesuwalności tkanek fizjoterapeuta określa miejsce i stopień ograniczenia, a następnie likwiduje je technikami manualnymi. Następuje zmniejszenie bólu, poprawa zakresu ruchów i ustąpienie dolegliwości. Metoda jest szczególnie przydatna w bólach kręgosłupa, bólach i ograniczeniach ruchu w stawach, naderwaniach i naciągnięciach mięśni, w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej.
 
>> Techniki energizacji mięśni
 
Muscle Energy Techniques. Jest to grupa metod, w których fizjoterapeuta poprzez aktywną pracę pacjenta rozluźnia tkanki miękkie. Stosuje się je w przypadku nadmiernie napiętych i przykurczonych mięśni, ograniczeniach ruchomości stawów pochodzenia mięśniowego i łącznotkankowego, obrzękach i zastojach żylnych. Pomocne są również przy osłabieniu mięśni i wszystkich zaburzeniach ruchu wynikających z nieprawidłowości tkanek miękkich.
 
>> Neuromobilizacje
 
Metoda fizjoterapeutyczna oddziałująca na tkankę nerwową ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Polega na badaniu i leczeniu zaburzeń ruchomości włókien nerwowych. Mogą one powstać m.in. na skutek przebytych urazów i operacji, nadmiernego napięcia mięśni, dyskopatii, zespołów ciasnoty, blizn i krwiaków. Neuromobilizacje przywracają prawidłową neuromechanikę przez co likwidują ból, normalizują napięcie, usprawniają krążenie oraz przywracają prawidłowy przebieg procesów gojenia i regeneracji tkanek. Zabieg jest całkowicie bezbolesny, a efekty często widoczne już po pierwszej terapii. Wskazania do tej metody fizjoterapeutycznej są bardzo szerokie ze względu na ogromną role jaką odgrywa układ nerwowy w każdym procesie chorobowym. Jest to skuteczny sposób terapii szczególnie w stanie ostrym, gdy wiele zabiegów jest przeciwwskazanych.
 
>> Trening stabilizacyjny stawów i kręgosłupa
 
Jest to system ćwiczeń oparty na analizie wzorca ruchowego pacjenta zaburzonego w wyniku urazu lub choroby. Nieprawidłowo wykonywany ruch prowadzi zwykle do przeciążeń i szybszego zużywania się tkanek. Celem treningu stabilizacji jest aktywacja głębokich mięśni przykręgosłupowych, korekcja mechanizmów kompensacyjnych i postawy ciała. W przypadku urazów stawowych trening stabilizacji wzmacnia osłabione mięśnie, uczy poprawnego ruchu i koordynacji. Jest szeroko wykorzystywany w treningu sportowym i fizjoterapii sportowej.
 
>> Ćwiczenia lecznicze indywidualne
 
Terapia ruchem jest jednym z najważniejszych elementów fizjoterapii dlatego rehabilitację ruchową prowadzimy zawsze indywidualnie. Ćwiczenia dostosowujemy do aktualnego stanu funkcjonalnego pacjenta. Pozwala to na osiągnięcie zamierzonego efektu i unikanie nadmiernego obciążenia tkanek. Stosujemy ćwiczenia lecznicze skierowane na konkretne dolegliwości i poprawę wzorców ruchowych oraz usprawnianie po zabiegach operacyjnych. W przypadku sportowców uwzględniamy w planie terapii specyfikę danej dyscypliny.
 


Fizykoterapia


Pacjentom oferujemy najważniejsze zabiegi fizykoterapii. Dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta, tak aby optymalnie wykorzystać ich działanie lecznicze. Wszystkie potrzebne zabiegi mają Państwo zapewnione w cenie wizyty.
 
  • TENS
  • Elektrostymulacje
  • Ultradźwięki
  • Fonoforeza
  • Magnetoterapia
  • Terapia Skojarzona (UD+Elekroterapia)
  • Sollux
  • Krioterapia (chłodzenie mankietami CryoCuff)

 

Metody m.in.
 
Igłoterapia
Terapia Manualna
Metoda McKenzie
Kinesiotaping
Czynne
 
 
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 18.00
Kontakt
 
503 832 014
gabinet@rehabilitacja-wlodarz.pl
Ul. Czarnowiejska 91B/1
30-049 Kraków
Cyriax
McKenzie
PNF
Kaltenborn
Mulligan
Kinesiotaping
DGSA
MTC